amblem

Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске

Web сајт: http://www.komorars.ba/
email: dragoslavm@komorars.ba
Бања Лука
Ђуре Даничића 1/II
051/226-162

Отворени конкурси:

Занимање Од До
возач моторних возила 20.02.2020 31.12.2020
програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала 20.02.2020 30.09.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
2 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
3 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
4 оспособљавање програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће
5 оспособљавање програм оспособљавања за контруктора и моделара женске и мушке одјеће
6 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
7 оспособљавање програм оспособљавања за моделара обуће
8 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
9 оспособљавање програм оспособљавања за послове пекара
10 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
11 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
Број занимања:11