amblem

ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи

Web сајт: http://sscmmilutin-milici.com/
email: ss66@skolers.org
Милићи
Супач Поље бб
056/741-600

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 електротехника електричар
2 електротехника техничар рачунарства
3 машинство и обрада метала бравар
4 машинство и обрада метала варилац
5 машинство и обрада метала инсталатер
6 машинство и обрада метала лимар
7 машинство и обрада метала машински техничар
8 машинство и обрада метала металобрусач
9 машинство и обрада метала механичар
10 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
11 машинство и обрада метала прецизни механичар
12 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
13 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
14 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
15 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
16 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
17 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
18 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
19 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
20 оспособљавање програм оспособљавања за тапетара
21 саобраћај возач моторних возила
22 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
23 шумарство и обрада дрвета произвођач примарних производа од дрвета
24 шумарство и обрада дрвета столар
25 шумарство и обрада дрвета тапетар- декоратер
26 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:26