amblem

"АС-ВАР ОБРАЗОВАЊЕ" Теслић

Web сајт: http://www.as-var.rs.ba/index.php/sr/
email: asvarteslic@gmail.com
Теслић
Крајишка бб
066/325-464

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
2 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
Број занимања:2