amblem

Машински факултет - Бања Лука

Web сајт: http://mf.unibl.org/
email: info@mf.unibl.org
Бања Лука
Степе Степановића 71
051/433-001

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања алатничара
2 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
3 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
4 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
7 оспособљавање програм оспособљавања за мехатроничара
8 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
9 оспособљавање програм оспособљавања за хидрауличара и пнеуматичара
Број занимања:9