amblem

ЈУ Техничка школа Градишка

Web сајт: http://www.tehnickagradiska.com/
email: ss16@skolers.org
Градишка
Косовке дјевојке 18
051/813-711

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
2 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
3 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
4 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
5 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
6 оспособљавање програм оспособљавања за мехатроничара
7 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
8 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
9 оспособљавање програм оспособљавања за тапетара
Број занимања:9