amblem

Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина

Web сајт: http://www.obrazovanjezvornik.com/
email: mirkosav23@gmail.com
Бијељина
Мајевичка 105
056/490-624

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач - бетонирац
2 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
3 геодезија и грађевинарство зидар
4 геодезија и грађевинарство каменорезац - керамичар
5 геодезија и грађевинарство монтер суве градње-молер
6 геодезија и грађевинарство тесар
7 геодезија и грађевинарство фасадер
8 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
9 угоститељство и туризам кувар
10 угоститељство и туризам кулинарски техничар
11 угоститељство и туризам угоститељски техничар
12 хемија неметали и графичарство хемијски техничар
Број занимања:12