Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje električar

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 poslovnotehnickaskola@gmail.com http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/