Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje poslovni sekretar

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 info@spskola.com http://spskola.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 djokanovic404@gmail.com