Списак организатора који имају тренутно отворен конкурс за занимање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком

Организатор Град Адреса Телефон Email web
ЈУ Машинска школа Приједор Приједор Николе Пашића бр. 4 052/242-871 ssrs30pd@prijedor.com http://www.masinskaskolapd.com/
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука Бања Лука Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 optimusskola@gmail.com http://optimus.nubl.org/