Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje program osposobljavanja za zavarivača mig-mag postupkom

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 optimusskola@gmail.com http://optimus.nubl.org/