Списак организатора који имају тренутно отворен конкурс за занимање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица

Организатор Град Адреса Телефон Email web
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука Бања Лука Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 optimusskola@gmail.com http://optimus.nubl.org/