Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 dragoslavm@komorars.ba http://www.komorars.ba/