Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje p.o. za zavarivača tig postupkom

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 info@spskola.com http://spskola.com