Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje tehničar računarstva

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 info@spskola.com http://spskola.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 djokanovic404@gmail.com