Spisak organizatora koji imaju trenutno otvoren konkurs za zanimanje trgovački tehničar

Organizator Grad Adresa Telefon Email web
Centar za obrazovanje i obuku odraslih Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 djokanovic404@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 optimusskola@gmail.com http://optimus.nubl.org/