Приказ организатора оразовања одраслих (Ј-јавни П-приватни)