Организатор Занимање Град Струка Адреса Телефон WEB Email
"АС-ВАР ОБРАЗОВАЊЕ" Теслић програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Теслић оспособљавање Крајишка бб 066/325-464 Кликни Напиши поруку
"АС-ВАР ОБРАЗОВАЊЕ" Теслић програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Теслић оспособљавање Крајишка бб 066/325-464 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору армирач – бетонирац Приједор геодезија и грађевинарство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору геодетски техничар Приједор геодезија и грађевинарство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору грађевински техничар Приједор геодезија и грађевинарство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору зидар Приједор геодезија и грађевинарство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору акушерско - гинеколошки техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору зубно – стоматолошки техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору лабораторијско - санитарни техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору медицински техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору фармацеутски техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору физиотерапеутски техничар Приједор здравство Николе Пашића бр. 4 052/211-262 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бања Лука економски техничар Бања Лука економија право и трговина Краља Алфонса XIII бр. 34 051/231-250 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бања Лука пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Краља Алфонса XIII бр. 34 051/231-250 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бијељина пословно-правни техничар Бијељина економија право и трговина Рачанска бр. 96 055/250-439 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бијељина трговачки техничар Бијељина економија право и трговина Рачанска бр. 96 055/250-439 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бијељина фризер Бијељина остале дјелатности Рачанска бр. 96 055/250-439 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бијељина конобар Бијељина угоститељство и туризам Рачанска бр. 96 055/250-439 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Бијељина кувар Бијељина угоститељство и туризам Рачанска бр. 96 055/250-439 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Добој економски техничар Добој економија право и трговина Цара Душана 18 053/200-982 Кликни Напиши поруку
ЈУ Економска школа Добој пословно-правни техничар Добој економија право и трговина Цара Душана 18 053/200-982 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла" техничар електронике Бања Лука електротехника Јеврејска бр. 48 051/301-259 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла" техничар електроенергетике Бања Лука електротехника Јеврејска бр. 48 051/301-259 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа "Никола Тесла" техничар рачунарства Бања Лука електротехника Јеврејска бр. 48 051/301-259 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа Приједор техничар рачунарства Приједор електротехника Николе Пашића број 4 052/234-926 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа Приједор техничар електронике Приједор електротехника Николе Пашића број 4 052/234-926 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа Приједор техничар електроенергетике Приједор електротехника Николе Пашића број 4 052/234-926 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа Приједор аутоелектричар Приједор електротехника Николе Пашића број 4 052/234-926 Кликни Напиши поруку
ЈУ Електротехничка школа Приједор електричар Приједор електротехника Николе Пашића број 4 052/234-926 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор бравар Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор варилац Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор инсталатер Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор лимар Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор возач моторних возила Приједор саобраћај Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор руковалац грађевинских и претоварних машина Приједор саобраћај Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор аутомеханичар Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор руковалац рударском механизацијом Приједор геологија рударство и металургија Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор столар Приједор шумарство и обрада дрвета Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор машински техничар Приједор машинство и обрада метала Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор техничар друмског саобраћаја Приједор саобраћај Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор техничар жељезничког саобраћаја Приједор саобраћај Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор техничар за обраду дрвета Приједор шумарство и обрада дрвета Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор рударски техничар Приједор геологија рударство и металургија Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор шумарски техничар Приједор шумарство и обрада дрвета Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор шумар Приједор шумарство и обрада дрвета Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за тапетара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за столара намјештаја Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за лакирера Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор механичар рударских машина Приједор геологија рударство и металургија Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за бравара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Машинска школа Приједор програм оспособљавања за хидрауличара и пнеуматичара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/242-871 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука медицински техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука акушерско - гинеколошки техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука физиотерапеутски техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука фармацеутски техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука лабораторијско - санитарни техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ Медицинска школа Бањалука зубно – стоматолошки техничар Бања Лука здравство Цетињска 1 051/216-480 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Јован Дучић" Бијељина основно образовање одраслих Бијељина основно образовање Српске војске бр. 104 055/201-827 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Алекса Јакшић" Милићи основно образовање одраслих Милићи основно образовање Јована Јовановића Змаја бр. 31 056/745-401 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Алекса Шантић" Војковићи основно образовање одраслих Војковићи основно образовање Друге сарајевске бригаде бр. 57 057/350-649 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука основно образовање одраслих Бања Лука основно образовање Булевар Степе Степановића бр. 116 051/435-450 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Братунац основно образовање одраслих Братунац основно образовање Доситеја Обрадовића бб 056/420-210 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град основно образовање одраслих Мркоњић Град основно образовање Његошева бр. 15 050/211-367 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Свети Василије Острошки" Требиње основно образовање одраслих Требиње основно образовање Горичка бр. 19 059/285-155 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Свети Сава" Добој основно образовање одраслих Добој основно образовање Стевана Синђелића бр. 10 053/203-670 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Свети Сава" Дубраве основно образовање одраслих Градишка основно образовање Дубраве 051/860-551 Кликни Напиши поруку
ЈУ ОШ "Свети Сава" Козарска Дубица основно образовање одраслих Козарска Дубица основно образовање Доситејева бб 052/416-332 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Семберских ратара бр. 1 055/422-880 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина фармацеутски техничар Бијељина здравство Семберских ратара бр. 1 055/422-880 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина месар Бијељина пољопривреда и прерада хране Семберских ратара бр. 1 055/422-880 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина пекар Бијељина пољопривреда и прерада хране Семберских ратара бр. 1 055/422-880 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина пољопривредни техничар Бијељина пољопривреда и прерада хране Семберских ратара бр. 1 055/422-880 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука цвјећар - вртлар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука воћар - виноградар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука фармер Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука месар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука прерађивач млијека Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука пекар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука прехрамбени прерађивач Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука ветеринарски техничар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука пољопривредни техничар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука прехрамбени техничар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања за послове винара и виноградара Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања за послове воћара Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања за послове пекара Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања за пластеничку производњу Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања за послове пчелара Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања сакупљача гљива Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива Бања Лука оспособљавање Књаза Милоша 9 051/329-521 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања за пластеничку производњу Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања за послове воћара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања за послове пекара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања за послове пчелара Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА воћар - виноградар Приједор пољопривреда и прерада хране Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА пекар Приједор пољопривреда и прерада хране Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА пољопривредни техничар Приједор пољопривреда и прерада хране Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА цвјећар - вртлар Приједор пољопривреда и прерада хране Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања за обављање послова производње сира Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива Приједор оспособљавање Николе Пашића бр. 4 052/211-209 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука пословни секретар Бања Лука економија право и трговина Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука економски техничар Бања Лука економија право и трговина Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука возач моторних возила Бања Лука саобраћај Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука електричар Бања Лука електротехника Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука техничар електроенергетике Бања Лука електротехника Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука фризер Бања Лука остале дјелатности Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука техничар друмског саобраћаја Бања Лука саобраћај Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука техничар рачунарства Бања Лука електротехника Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука основно образовање одраслих Бања Лука основно образовање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за металостругара Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања алатничара Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за бравара Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за моделара обуће Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука програм оспособљавања за CNC програмера Бања Лука оспособљавање Грчка 4 051/215-076 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој електричар Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој техничар електроенергетике Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој техничар рачунарства Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој возач моторних возила Добој саобраћај Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој техничар друмског саобраћаја Добој саобраћај Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој техничар жељезничког саобраћаја Добој саобраћај Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој аутоелектричар Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој електроничар механичар Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој техничар електронике Добој електротехника Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој организатор жељезничког саобраћаја Добој саобраћај Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Саобраћајна и електро школа Добој руковалац грађевинских и претоварних машина Добој саобраћај Цара Душана бр. 18 053/223-872 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка економски техничар Градишка економија право и трговина Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка пословно-правни техничар Градишка економија право и трговина Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка пољопривредни техничар Градишка пољопривреда и прерада хране Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка прехрамбени техничар Градишка пољопривреда и прерада хране Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка угоститељско-кулинарски техничар Градишка угоститељство и туризам Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка конобар Градишка угоститељство и туризам Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка кувар Градишка угоститељство и туризам Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка трговачки техничар Градишка економија право и трговина Видовданска бб 051/813-385 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" електричар Источно Сарајево електротехника Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" електроничар механичар Источно Сарајево електротехника Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" техничар рачунарства Источно Сарајево електротехника Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" фризер Источно Сарајево остале дјелатности Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" техничар друмског саобраћаја Источно Сарајево саобраћај Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" туристички техничар Источно Сарајево угоститељство и туризам Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "28. јуни" угоститељско-кулинарски техничар Источно Сарајево угоститељство и туризам Стефана Немање 10 057/342-523 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић варилац Теслић машинство и обрада метала Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић обрађивач метала резањем Теслић машинство и обрада метала Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић столар Теслић шумарство и обрада дрвета Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за лакирера Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић техничар друмског саобраћаја Теслић саобраћај Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић возач моторних возила Теслић саобраћај Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић руковалац грађевинских и претоварних машина Теслић саобраћај Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за бравара Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за металостругара Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић програм оспособљавања за столара намјештаја Теслић оспособљавање Карађорђева бб 053/410-680 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Челинац" грађевински техничар Челинац геодезија и грађевинарство Војводе Мишића бр. 19 051/551-061 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Челинац" економски техничар Челинац економија право и трговина Војводе Мишића бр. 19 051/551-061 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Челинац" аутомеханичар Челинац машинство и обрада метала Војводе Мишића бр. 19 051/551-061 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Челинац" инсталатер Челинац машинство и обрада метала Војводе Мишића бр. 19 051/551-061 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средња школа "Челинац" угоститељско-кулинарски техничар Челинац угоститељство и туризам Војводе Мишића бр. 19 051/551-061 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Голуб Куреш" Билећа месар Билећа пољопривреда и прерада хране Владимира Гаћиновића 1 059-370-053 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Голуб Куреш" Билећа прерађивач млијека Билећа пољопривреда и прерада хране Владимира Гаћиновића 1 059-370-053 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Голуб Куреш" Билећа пекар Билећа пољопривреда и прерада хране Владимира Гаћиновића 1 059-370-053 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Голуб Куреш" Билећа програм оспособљавања за шивача Билећа оспособљавање Владимира Гаћиновића 1 059-370-053 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник електричар Рибник електротехника Раде Јованића 39 050/431-213 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник техничар електроенергетике Рибник електротехника Раде Јованића 39 050/431-213 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник пољопривредни техничар Рибник пољопривреда и прерада хране Раде Јованића 39 050/431-213 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник шумарски техничар Рибник шумарство и обрада дрвета Раде Јованића 39 050/431-213 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Брод хемијски оператер Брод хемија неметали и графичарство Краља Петра I Ослободиоца бб 053/610-094 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Брод хемијски техничар Брод хемија неметали и графичарство Краља Петра I Ослободиоца бб 053/610-094 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош економски техничар Котор Варош економија право и трговина Николе Тесле бб 051/785-008 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош обрађивач метала резањем Котор Варош машинство и обрада метала Николе Тесле бб 051/785-008 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош програм оспособљавања за шивача Котор Варош оспособљавање Николе Тесле бб 051/785-008 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Котор Варош оспособљавање Николе Тесле бб 051/785-008 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Котор Варош оспособљавање Николе Тесле бб 051/785-008 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко економски техничар Гацко економија право и трговина Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко пословно-правни техничар Гацко економија право и трговина Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко трговачки техничар Гацко економија право и трговина Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко бравар Гацко машинство и обрада метала Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко варилац Гацко машинство и обрада метала Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко машински техничар Гацко машинство и обрада метала Солунских добровољаца 24 059/472-933 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар "Ђуро Радмановић" Нови Град возач моторних возила Нови Град саобраћај Доситеја Обрадовића 4 052/751-230 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи техничар рачунарства Милићи електротехника Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи електричар Милићи електротехника Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи шумарски техничар Милићи шумарство и обрада дрвета Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи тапетар- декоратер Милићи шумарство и обрада дрвета Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи столар Милићи шумарство и обрада дрвета Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи произвођач примарних производа од дрвета Милићи шумарство и обрада дрвета Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи машински техничар Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи прецизни механичар Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи варилац Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи бравар Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи лимар Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи механичар Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи металобрусач Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи обрађивач метала резањем Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи инсталатер Милићи машинство и обрада метала Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи возач моторних возила Милићи саобраћај Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи руковалац грађевинских и претоварних машина Милићи саобраћај Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за тапетара Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за столара намјештаја Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за металостругара Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за лакирера Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски Центар Милутин Миланковић - Милићи програм оспособљавања за бравара Милићи оспособљавање Супач Поље бб 056/741-600 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале грађевински техничар Пале геодезија и грађевинарство Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале аутомеханичар Пале машинство и обрада метала Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале инсталатер Пале машинство и обрада метала Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале машински техничар Пале машинство и обрада метала Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале конобар Пале угоститељство и туризам Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале кувар Пале угоститељство и туризам Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале туристички техничар Пале угоститељство и туризам Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале угоститељско-кулинарски техничар Пале угоститељство и туризам Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Пале програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Пале оспособљавање Његошева 7 057/223-001 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Фоча економски техничар Фоча економија право и трговина Цара Душана бб 058/210-114 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Фоча медицински техничар Фоча здравство Цара Душана бб 058/210-114 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Фоча машински техничар Фоча машинство и обрада метала Цара Душана бб 058/210-114 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар Фоча шумарски техничар Фоча шумарство и обрада дрвета Цара Душана бб 058/210-114 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић“ Теслић трговац Теслић економија право и трговина Карађорђева бб 053/430-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић“ Теслић угоститељско-кулинарски техничар Теслић угоститељство и туризам Карађорђева бб 053/430-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић“ Теслић кувар Теслић угоститељство и туризам Карађорђева бб 053/430-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента трговачки техничар Дервента економија право и трговина Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента бравар Дервента машинство и обрада метала Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента пољопривредни техничар Дервента пољопривреда и прерада хране Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента варилац Дервента машинство и обрада метала Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента програм оспособљавања за CNC програмера Дервента оспособљавање Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Дервента оспособљавање Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Дервента оспособљавање Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ Стручна и техничка школа Дервента програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Дервента оспособљавање Светог Саве бб 053/333-300 Кликни Напиши поруку
ЈУ СШЦ "Михајло Пупин" Дервента електричар Дервента електротехника Светог Саве бб 053/333-175 Кликни Напиши поруку
ЈУ СШЦ "Михајло Пупин" Дервента техничар електроенергетике Дервента електротехника Светог Саве бб 053/333-175 Кликни Напиши поруку
ЈУ СШЦ "Михајло Пупин" Дервента техничар рачунарства Дервента електротехника Светог Саве бб 053/333-175 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" електричар Бијељина електротехника Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" техничар електроенергетике Бијељина електротехника Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" бравар Бијељина машинство и обрада метала Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" варилац Бијељина машинство и обрада метала Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" машински техничар Бијељина машинство и обрада метала Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" програм оспособљавања за столара намјештаја Бијељина оспособљавање Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Бијељина оспособљавање Рачанска бб 055/250-386 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука аутомеханичар Бања Лука машинство и обрада метала Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука варилац Бања Лука машинство и обрада метала Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука инсталатер Бања Лука машинство и обрада метала Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука машински техничар Бања Лука машинство и обрада метала Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука возач моторних возила Бања Лука саобраћај Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука техничар друмског саобраћаја Бања Лука саобраћај Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Бања Лука техничар птт саобраћаја Бања Лука саобраћај Ђуре Даничића бр. 2 051/348-202 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за CNC програмера Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за мехатроничара Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за бравара Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за металостругара Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Техничка школа Градишка програм оспособљавања за тапетара Градишка оспособљавање Косовке дјевојке 18 051/813-711 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој трговачки техничар Добој економија право и трговина Цара Душана бр. 18 053/223-836 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој угоститељско-кулинарски техничар Добој угоститељство и туризам Цара Душана бр. 18 053/223-836 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор економски техничар Приједор економија право и трговина Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор пословно-правни техничар Приједор економија право и трговина Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор трговачки техничар Приједор економија право и трговина Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор туристички техничар Приједор угоститељство и туризам Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор трговац Приједор економија право и трговина Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор кувар Приједор угоститељство и туризам Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор конобар Приједор угоститељство и туризам Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор угоститељско-кулинарски техничар Приједор угоститељство и туризам Вука Караџића 16 052/211-325 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука трговац Бања Лука економија право и трговина Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука трговачки техничар Бања Лука економија право и трговина Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука конобар Бања Лука угоститељство и туризам Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука кувар Бања Лука угоститељство и туризам Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука посластичар Бања Лука угоститељство и туризам Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука туристички техничар Бања Лука угоститељство и туризам Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука угоститељско-кулинарски техничар Бања Лука угоститељство и туризам Степе Степановића 44 051/466-204 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње економски техничар Требиње економија право и трговина Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње пословни секретар Требиње економија право и трговина Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње пословно-правни техничар Требиње економија право и трговина Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње трговац Требиње економија право и трговина Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње трговачки техничар Требиње економија право и трговина Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње конобар Требиње угоститељство и туризам Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње кувар Требиње угоститељство и туризам Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње посластичар Требиње угоститељство и туризам Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње туристички техничар Требиње угоститељство и туризам Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње угоститељско-кулинарски техничар Требиње угоститељство и туризам Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Требиње оспособљавање Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње медицински техничар Требиње здравство Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње физиотерапеутски техничар Требиње здравство Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње прехрамбени прерађивач Требиње пољопривреда и прерада хране Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар средњих школа Требиње прехрамбени техничар Требиње пољопривреда и прерада хране Вожда Карађорђа 1 059/270-590 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за CNC програмера Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за металостругара Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за бравара Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за шивача Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за моделара обуће Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за послове пекара Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања за контруктора и моделара женске и мушке одјеће Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске програм оспособљавања алатничара Бања Лука оспособљавање Ђуре Даничића 1/II 051/226-162 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за мехатроничара Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за бравара Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за металостругара Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања алатничара Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за хидрауличара и пнеуматичара Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за CNC програмера Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Машински факултет - Бања Лука програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Бања Лука оспособљавање Степе Степановића 71 051/433-001 Кликни Напиши поруку
Саобраћајни факултет Добој програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Добој оспособљавање Ул. Војводе Мишића 52 053/200-103 Кликни Напиши поруку
Социјално-едукативни центар програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бања Лука оспособљавање Др Младена Стојановића бр. 6 051/321-600 Кликни Напиши поруку
Социјално-едукативни центар програм оспособљавања за персоналног асистента за лица са моторичким и сензорним ош Бања Лука оспособљавање Др Младена Стојановића бр. 6 051/321-600 Кликни Напиши поруку
Социјално-едукативни центар програм оспособљавања за пружање подршке и асистенције лицима са интелектуалним теш Бања Лука оспособљавање Др Младена Стојановића бр. 6 051/321-600 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука изолатер – асфалтер Бања Лука геодезија и грађевинарство Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука тесар – полагач облога Бања Лука геодезија и грађевинарство Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука економски техничар Бања Лука економија право и трговина Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука пословни секретар Бања Лука економија право и трговина Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука трговачки техничар Бања Лука економија право и трговина Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука пекар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука расадничар Бања Лука шумарство и обрада дрвета Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука шумарски техничар Бања Лука шумарство и обрада дрвета Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука козметички техничар Бања Лука остале дјелатности Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука бравар Бања Лука машинство и обрада метала Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука лимар Бања Лука машинство и обрада метала Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука варилац Бања Лука машинство и обрада метала Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука механичар Бања Лука машинство и обрада метала Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука медицински техничар Бања Лука здравство Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука техничар друмског саобраћаја Бања Лука саобраћај Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука техничар рачунарства Бања Лука електротехника Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука техничар за обраду дрвета Бања Лука шумарство и обрада дрвета Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука возач моторних возила Бања Лука саобраћај Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за столара намјештаја Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за лакирера Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за тапетара Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука физиотерапеутски техничар Бања Лука здравство Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Бања Лука оспособљавање Деспота Стефана Лазаревића бб 051/379-410 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" економски техничар Бања Лука економија право и трговина Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" трговачки техничар Бања Лука економија право и трговина Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" возач моторних возила Бања Лука саобраћај Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" техничар друмског саобраћаја Бања Лука саобраћај Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" медицински техничар Бања Лука здравство Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" физиотерапеутски техничар Бања Лука здравство Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" ветеринарски техничар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" варилац Бања Лука машинство и обрада метала Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "Гаудеамус" програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бања Лука оспособљавање Јована Дучића бр. 23а 051/248-337 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука економски техничар Бања Лука економија право и трговина Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука медицински техничар Бања Лука здравство Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука фармацеутски техничар Бања Лука здравство Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука физиотерапеутски техничар Бања Лука здравство Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука зубно – стоматолошки техничар Бања Лука здравство Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука лабораторијско - санитарни техничар Бања Лука здравство Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука козметички техничар Бања Лука остале дјелатности Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бања Лука оспособљавање Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука п.у. зубно-стоматолошких техничара за рад у зубној протетици Бања Лука усавршавање Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука техничар друмског саобраћаја Бања Лука саобраћај Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука возач моторних возила Бања Лука саобраћај Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука техничар рачунарства Бања Лука електротехника Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Бања Лука оспособљавање Војводе Пере Креце 13 051/247-980 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина угоститељско-кулинарски техничар Бијељина угоститељство и туризам Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове пекара Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина кувар Бијељина угоститељство и туризам Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина посластичар Бијељина угоститељство и туризам Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина конобар Бијељина угоститељство и туризам Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина економски техничар Бијељина економија право и трговина Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина пословно-правни техничар Бијељина економија право и трговина Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина трговац Бијељина економија право и трговина Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина рударски техничар Бијељина геологија рударство и металургија Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина механичар рударских машина Бијељина геологија рударство и металургија Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина руковалац рударском механизацијом Бијељина геологија рударство и металургија Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина рудар Бијељина геологија рударство и металургија Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина грађевински техничар Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина зидар Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина изолатер – асфалтер Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина армирач – бетонирац Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина тесар - полагач облога Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина техничар електроенергетике Бијељина електротехника Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина техничар рачунарства Бијељина електротехника Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина електричар Бијељина електротехника Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина шумарски техничар Бијељина шумарство и обрада дрвета Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина шумар Бијељина шумарство и обрада дрвета Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина машински техничар Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина аутомеханичар Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина бравар Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина варилац Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина инсталатер Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина лимар Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина металобрусач Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина монтер Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина обрађивач метала резањем Бијељина машинство и обрада метала Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина пољопривредни техничар Бијељина пољопривреда и прерада хране Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина ветеринарски техничар Бијељина пољопривреда и прерада хране Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина пекар Бијељина пољопривреда и прерада хране Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина месар Бијељина пољопривреда и прерада хране Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина техничар птт саобраћаја Бијељина саобраћај Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина возач моторних возила Бијељина саобраћај Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина руковалац грађевинских и претоварних машина Бијељина саобраћај Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина фризер Бијељина остале дјелатности Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за пластеничку производњу Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове молера Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове армирача Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове зидара Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове тесара Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за бравара Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за металостругара Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина физиотерапеутски техничар Бијељина здравство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина лабораторијско - санитарни техничар Бијељина здравство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина фармацеутски техничар Бијељина здравство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина геодетски техничар Бијељина геодезија и грађевинарство Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина аутоелектричар Бијељина електротехника Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина столар Бијељина шумарство и обрада дрвета Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина техничар за обраду дрвета Бијељина шумарство и обрада дрвета Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за CNC програмера Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове водоинсталатера Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Пословно техничка школа - Бијељина програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Бијељина оспособљавање Бијељина, Вршани 1 065/799-961 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове пекара Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за пластеничку производњу Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за шивача Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове молера Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове армирача Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове зидара Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове тесара Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за столара намјештаја Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој програм оспособљавања за послове тапетара Добој оспособљавање Немањина 6 053/226-237 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник медицински техничар Зворник здравство Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник економски техничар Зворник економија право и трговина Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник трговац Зворник економија право и трговина Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник машински техничар Зворник машинство и обрада метала Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник бравар Зворник машинство и обрада метала Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник варилац Зворник машинство и обрада метала Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник грађевински техничар Зворник геодезија и грађевинарство Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник зидар Зворник геодезија и грађевинарство Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник техничар друмског саобраћаја Зворник саобраћај Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник возач моторних возила Зворник саобраћај Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник руковалац грађевинских и претоварних машина Зворник саобраћај Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник угоститељско-кулинарски техничар Зворник угоститељство и туризам Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник кувар Зворник угоститељство и туризам Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник фризер Зворник остале дјелатности Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Зворник оспособљавање Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник хемијски техничар Зворник хемија неметали и графичарство Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник техничар електроенергетике Зворник електротехника Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник електричар Зворник електротехника Светог Саве 71А 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Ambitio" медицински техничар Бијељина здравство Павловића пут бб 065/515-675 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Ambitio" фармацеутски техничар Бијељина здравство Павловића пут бб 065/515-675 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Ambitio" зубно – стоматолошки техничар Бијељина здравство Павловића пут бб 065/515-675 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина економски техничар Бијељина економија право и трговина Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина пословно-правни техничар Бијељина економија право и трговина Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина трговац Бијељина економија право и трговина Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина фармацеутски техничар Бијељина здравство Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина физиотерапеутски техничар Бијељина здравство Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина машински техничар Бијељина машинство и обрада метала Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина возач моторних возила Бијељина саобраћај Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина рударски техничар Бијељина геологија рударство и металургија Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина геобушач Бијељина геологија рударство и металургија Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина руковалац рударском механизацијом Бијељина геологија рударство и металургија Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина програм оспособљавања за пластеничку производњу Бијељина оспособљавање Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа Бијељина оспособљавање Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бијељина оспособљавање Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Бијељина оспособљавање Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила Бијељина оспособљавање Српске добовољачке гарде бр. 6 065/813-668 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих COM5ENTIO Бања Лука програм оспособљавања сакупљача гљива Бања Лука оспособљавање Јеврејска бр. 83 051/321-930 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ЕКО ЗНАЊЕ програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива Лакташи оспособљавање Трн, Цара Душана 84 051/508-555 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ЕКО ЗНАЊЕ програм оспособљавања за послове воћара Лакташи оспособљавање Трн, Цара Душана 84 051/508-555 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ЕКО ЗНАЊЕ програм оспособљавања за послове пчелара Лакташи оспособљавање Трн, Цара Душана 84 051/508-555 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина економски техничар Бијељина економија право и трговина Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина лабораторијско - санитарни техничар Бијељина здравство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина трговац Бијељина економија право и трговина Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина возач моторних возила Бијељина саобраћај Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина руковалац грађевинских и претоварних машина Бијељина саобраћај Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина конобар Бијељина угоститељство и туризам Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина кувар Бијељина угоститељство и туризам Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина пољопривредни техничар Бијељина пољопривреда и прерада хране Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина пекар Бијељина пољопривреда и прерада хране Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина месар Бијељина пољопривреда и прерада хране Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина зидар Бијељина геодезија и грађевинарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина изолатер – асфалтер Бијељина геодезија и грађевинарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина армирач – бетонирац Бијељина геодезија и грађевинарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бијељина геодезија и грађевинарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина техничар рачунарства Бијељина електротехника Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина техничар електроенергетике Бијељина електротехника Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина електричар Бијељина електротехника Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина машински техничар Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина аутомеханичар Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина варилац Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина бравар Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина инсталатер Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина лимар Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина монтер Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина обрађивач метала резањем Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина прецизни механичар Бијељина машинство и обрада метала Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања за пластеничку производњу Бијељина оспособљавање Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа Бијељина оспособљавање Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина туристички техничар Бијељина угоститељство и туризам Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина кожар Бијељина текстилство и кожарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина обућар Бијељина текстилство и кожарство Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина шумарски техничар Бијељина шумарство и обрада дрвета Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина техничар за обраду дрвета Бијељина шумарство и обрада дрвета Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина произвођач примарних производа од дрвета Бијељина шумарство и обрада дрвета Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина столар Бијељина шумарство и обрада дрвета Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће Бијељина оспособљавање Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања за моделара обуће Бијељина оспособљавање Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина програм оспособљавања за шивача Бијељина оспособљавање Милоша Црњанског 1/III 055/203-566 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука основно образовање одраслих Бања Лука основно образовање Јована Рашковића бр. 28 051/214-491 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука пекар Бања Лука пољопривреда и прерада хране Јована Рашковића бр. 28 051/214-491 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина трговац Бијељина економија право и трговина Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина трговачки техничар Бијељина економија право и трговина Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина козметички техничар Бијељина остале дјелатности Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина фризер Бијељина остале дјелатности Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина угоститељско-кулинарски техничар Бијељина угоститељство и туризам Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина конобар Бијељина угоститељство и туризам Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина кувар Бијељина угоститељство и туризам Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина возач моторних возила Бијељина саобраћај Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове тесара Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове зидара Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове молера Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове водоинсталатера Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове армирача Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина економски техничар Бијељина економија право и трговина Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина аутомеханичар Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина бравар Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина варилац Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина металобрусач Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина обрађивач метала резањем Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина ковач Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина инсталатер Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина механичар Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина прецизни механичар Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина монтер Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина лимар Бијељина машинство и обрада метала Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина техничар електроенергетике Бијељина електротехника Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за пластеничку производњу Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове димњачара Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове пчелара Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове пекара Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Бијељина програм оспособљавања за послове тренера јахања Бијељина оспособљавање Светог Саве бр. 26 055/206-342 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник економски техничар Зворник економија право и трговина Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник машински техничар Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник аутомеханичар Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник бравар Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник варилац Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник инсталатер Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник лимар Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник механичар Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник монтер Зворник машинство и обрада метала Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник техничар друмског саобраћаја Зворник саобраћај Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник техничар птт саобраћаја Зворник саобраћај Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник возач моторних возила Зворник саобраћај Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник руковалац грађевинских и претоварних машина Зворник саобраћај Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник рударски техничар Зворник геологија рударство и металургија Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник грађевински техничар Зворник геодезија и грађевинарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник зидар Зворник геодезија и грађевинарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник изолатер – асфалтер Зворник геодезија и грађевинарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник армирач – бетонирац Зворник геодезија и грађевинарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник тесар - полагач облога Зворник геодезија и грађевинарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник хемијски техничар Зворник хемија неметали и графичарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник прехрамбени техничар Зворник пољопривреда и прерада хране Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник шумарски техничар Зворник шумарство и обрада дрвета Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник текстилни техничар Зворник текстилство и кожарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник кројач Зворник текстилство и кожарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник обућар Зворник текстилство и кожарство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник техничар електроенергетике Зворник електротехника Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник техничар рачунарства Зворник електротехника Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник аутоелектричар Зворник електротехника Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник електричар Зворник електротехника Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник конобар Зворник угоститељство и туризам Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник кувар Зворник угоститељство и туризам Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове димњачара Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове армирача Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за бравара Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове копача у руднику Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за лакирера Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за моделара обуће Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове молера Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за шивача Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове тесара Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове водоинсталатера Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за послове зидара Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник програм оспособљавања за столара намјештаја Зворник оспособљавање Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник медицински техничар Зворник здравство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник акушерско - гинеколошки техничар Зворник здравство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник физиотерапеутски техничар Зворник здравство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник зубно – стоматолошки техничар Зворник здравство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник лабораторијско - санитарни техничар Зворник здравство Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник техничар за обраду дрвета Зворник шумарство и обрада дрвета Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник столар Зворник шумарство и обрада дрвета Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник пекар Зворник пољопривреда и прерада хране Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник месар Зворник пољопривреда и прерада хране Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник посластичар Зворник угоститељство и туризам Трг Петра I Карађорђевића 1 065/088-888 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење Вукосавље пословно-правни техничар Вукосавље економија право и трговина Вукосавље бб 053/707-085 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење Вукосавље медицински техничар Вукосавље здравство Вукосавље бб 053/707-085 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење Вукосавље физиотерапеутски техничар Вукосавље здравство Вукосавље бб 053/707-085 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење Вукосавље кожарски техничар Вукосавље текстилство и кожарство Вукосавље бб 053/707-085 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење Вукосавље програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће Вукосавље оспособљавање Вукосавље бб 053/707-085 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење И. Сарајево пословно-правни техничар Источно Сарајево економија право и трговина Равногорска 15 057/316-724 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење И. Сарајево медицински техничар Источно Сарајево здравство Равногорска 15 057/316-724 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење И. Сарајево физиотерапеутски техничар Источно Сарајево здравство Равногорска 15 057/316-724 Кликни Напиши поруку
ШЗОО "Примус-ЕДУ" - Одјељење И. Сарајево возач моторних возила Источно Сарајево саобраћај Равногорска 15 057/316-724 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка трговачки техничар Градишка економија право и трговина Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка пословно-правни техничар Градишка економија право и трговина Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка возач моторних возила Градишка саобраћај Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка медицински техничар Градишка здравство Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка физиотерапеутски техничар Градишка здравство Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка кувар Градишка угоститељство и туризам Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка конобар Градишка угоститељство и туризам Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка фармацеутски техничар Градишка здравство Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка пекар Градишка пољопривреда и прерада хране Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка пољопривредни техничар Градишка пољопривреда и прерада хране Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка ветеринарски техничар Градишка пољопривреда и прерада хране Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка цвјећар - вртлар Градишка пољопривреда и прерада хране Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка воћар - виноградар Градишка пољопривреда и прерада хране Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка техничар друмског саобраћаја Градишка саобраћај Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове зидара Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове тесара Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове молера Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове димњачара Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове водоинсталатера Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове армирача Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове пекара Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за столара намјештаја Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за лакирера Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка програм оспособљавања за послове тапетара Градишка оспособљавање Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка техничар за обраду дрвета Градишка шумарство и обрада дрвета Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка машински техничар Градишка машинство и обрада метала Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих "ПРИМУС-ЕДУ" Градишка текстилни техничар Градишка текстилство и кожарство Српски бедем 95/17 051/816-604 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука пословно-правни техничар Бања Лука економија право и трговина Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука трговачки техничар Бања Лука економија право и трговина Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука медицински техничар Бања Лука здравство Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука физиотерапеутски техничар Бања Лука здравство Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука кожарски техничар Бања Лука текстилство и кожарство Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука обућар Бања Лука текстилство и кожарство Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове зидара Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове тесара Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове молера Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове армирача Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове водоинсталатера Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за послове димњачара Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бања Лука оспособљавање Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука возач моторних возила Бања Лука саобраћај Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 Кликни Напиши поруку
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Фоча оспособљавање Студентска 5 058/210-007 Кликни Напиши поруку
ЈУ Политехничка школа, Бања Лука програм оспособљавања за шивача Бања Лука оспособљавање Николе Пашића 11а 051/213-411 Кликни Напиши поруку
ЈУ Политехничка школа, Бања Лука програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће Бања Лука оспособљавање Николе Пашића 11а 051/213-411 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње медицински техничар Требиње здравство Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње економски техничар Требиње економија право и трговина Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње пословно-правни техничар Требиње економија право и трговина Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње трговачки техничар Требиње економија право и трговина Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње пословни секретар Требиње економија право и трговина Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње техничар рачунарства Требиње електротехника Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње козметички техничар Требиње остале дјелатности Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Требиње оспособљавање Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за обуку и образовање одраслих Требиње програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Требиње оспособљавање Требињских бригада 3 066/114-592 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево медицински техничар Источно Сарајево здравство Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево економски техничар Источно Сарајево економија право и трговина Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево пословно-правни техничар Источно Сарајево економија право и трговина Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево техничар рачунарства Источно Сарајево електротехника Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево техничар електронике Источно Сарајево електротехника Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево техничар електроенергетике Источно Сарајево електротехника Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево електричар Источно Сарајево електротехника Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево возач моторних возила Источно Сарајево саобраћај Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево техничар друмског саобраћаја Источно Сарајево саобраћај Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево машински техничар Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево аутомеханичар Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево бравар Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево варилац Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево инсталатер Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево лимар Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево механичар Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево монтер Источно Сарајево машинство и обрада метала Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево шумарски техничар Источно Сарајево шумарство и обрада дрвета Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
Центар за образовање одраслих Зворник, ПЈ Источно Сарајево фризер Источно Сарајево остале дјелатности Хиландарска 30,Лукавица 065/088-888 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар за дјецу и омладину ометену у развоју "Будућност" основно образовање одраслих Дервента основно образовање Стевана Немање бр.12 053/333-340 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар за дјецу и омладину ометену у развоју "Будућност" фармацеутски техничар Дервента здравство Стевана Немање бр.12 053/333-340 Кликни Напиши поруку
ЈУ Центар за дјецу и омладину ометену у развоју "Будућност" програм оспособљавања за шивача Дервента оспособљавање Стевана Немање бр.12 053/333-340 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих у Добоју програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком Добој оспособљавање Озренских српских бригада 5а 053/227-007 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих у Добоју програм оспособљавања за заваривача тиг поступком Добој оспособљавање Озренских српских бригада 5а 053/227-007 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих у Добоју програм оспособљавања за CNC програмера Добој оспособљавање Озренских српских бригада 5а 053/227-007 Кликни Напиши поруку
Школа за образовање одраслих у Добоју програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала Добој оспособљавање Озренских српских бригада 5а 053/227-007 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина медицински техничар Бијељина здравство Мајевичка 105 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина фармацеутски техничар Бијељина здравство Мајевичка 105 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина техничар друмског саобраћаја Бијељина саобраћај Мајевичка 105 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина возач моторних возила Бијељина саобраћај Мајевичка 105 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник, ПЈ Бијељина програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица Бијељина оспособљавање Мајевичка 105 056/490-624 Кликни Напиши поруку
Организатор Занимање Град Струка Адреса Телефон WEB Email