Organizator Grad Adresa Telefon Zanimanje Struka WEB Email
Organizator Grad Adresa Telefon Zanimanje Struka WEB Email
"AS-VAR OBRAZOVANjE" Teslić Teslić Krajiška bb 066/325-464 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.as-var.rs.ba/index.php/sr/ asvarteslic@gmail.com
"AS-VAR OBRAZOVANjE" Teslić Teslić Krajiška bb 066/325-464 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.as-var.rs.ba/index.php/sr/ asvarteslic@gmail.com
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 armirač – betonirac geodezija i građevinarstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 geodetski tehničar geodezija i građevinarstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 zidar geodezija i građevinarstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 akušersko - ginekološki tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 zubno – stomatološki tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 medicinski tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU "Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-262 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.mtgs-pd.org/ ss33@skolers.org
JU Ekonomska škola Banja Luka Banja Luka Kralja Alfonsa XIII br. 34 051/231-250 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina ekskolabl4@teol.net
JU Ekonomska škola Banja Luka Banja Luka Kralja Alfonsa XIII br. 34 051/231-250 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina ekskolabl4@teol.net
JU Ekonomska škola Bijeljina Bijeljina Račanska br. 96 055/250-439 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ekonomska.net/ ssrs55bj@gmail.com
JU Ekonomska škola Bijeljina Bijeljina Račanska br. 96 055/250-439 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ekonomska.net/ ssrs55bj@gmail.com
JU Ekonomska škola Bijeljina Bijeljina Račanska br. 96 055/250-439 frizer ostale djelatnosti http://www.ekonomska.net/ ssrs55bj@gmail.com
JU Ekonomska škola Bijeljina Bijeljina Račanska br. 96 055/250-439 konobar ugostiteljstvo i turizam http://www.ekonomska.net/ ssrs55bj@gmail.com
JU Ekonomska škola Bijeljina Bijeljina Račanska br. 96 055/250-439 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.ekonomska.net/ ssrs55bj@gmail.com
JU Ekonomska škola Doboj Doboj Cara Dušana 18 053/200-982 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ekonomska-doboj.rs.ba/ ssrs39do@teol.net
JU Ekonomska škola Doboj Doboj Cara Dušana 18 053/200-982 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ekonomska-doboj.rs.ba/ ssrs39do@teol.net
JU Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka Jevrejska br. 48 051/301-259 tehničar elektronike elektrotehnika http://www.ets.rs.ba/ elektra@inecco.net
JU Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka Jevrejska br. 48 051/301-259 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.ets.rs.ba/ elektra@inecco.net
JU Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banja Luka Jevrejska br. 48 051/301-259 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.ets.rs.ba/ elektra@inecco.net
JU Elektrotehnička škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića broj 4 052/234-926 tehničar računarstva elektrotehnika http://elskolapd.com/ elsk_pd@prijedor.com
JU Elektrotehnička škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića broj 4 052/234-926 tehničar elektronike elektrotehnika http://elskolapd.com/ elsk_pd@prijedor.com
JU Elektrotehnička škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića broj 4 052/234-926 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://elskolapd.com/ elsk_pd@prijedor.com
JU Elektrotehnička škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića broj 4 052/234-926 autoelektričar elektrotehnika http://elskolapd.com/ elsk_pd@prijedor.com
JU Elektrotehnička škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića broj 4 052/234-926 električar elektrotehnika http://elskolapd.com/ elsk_pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 bravar mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 instalater mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 limar mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 automehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 rukovalac rudarskom mehanizacijom geologija rudarstvo i metalurgija http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 stolar šumarstvo i obrada drveta http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 tehničar željezničkog saobraćaja saobraćaj http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 rudarski tehničar geologija rudarstvo i metalurgija http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 šumar šumarstvo i obrada drveta http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za tapetara osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za lakirera osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 mehaničar rudarskih mašina geologija rudarstvo i metalurgija http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za bravara osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Mašinska škola Prijedor Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/242-871 p.o. za hidrauličara i pneumatičara osposobljavanje http://www.masinskaskolapd.com/ ssrs30pd@prijedor.com
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 medicinski tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 akušersko - ginekološki tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU Medicinska škola Banjaluka Banja Luka Cetinjska 1 051/216-480 zubno – stomatološki tehničar zdravstvo http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html ss05@skolers.org
JU OŠ "Jovan Dučić" Bijeljina Bijeljina Srpske vojske br. 104 055/201-827 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje os130@teol.net
JU OŠ "Aleksa Jakšić" Milići Milići Jovana Jovanovića Zmaja br. 31 056/745-401 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje os151@teol.net
JU OŠ "Aleksa Šantić" Vojkovići Vojkovići Druge sarajevske brigade br. 57 057/350-649 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://www.osas.edu.ba/ os186@teol.net
JU OŠ "Branko Radičević" Banja Luka Banja Luka Bulevar Stepe Stepanovića br. 116 051/435-450 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://brankoradicevic-bl.rs.ba/ os009@inecco.net
JU OŠ "Branko Radičević" Bratunac Bratunac Dositeja Obradovića bb 056/420-210 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje os163@teol.net
JU OŠ "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Njegoševa br. 15 050/211-367 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje https://osigk.wordpress.com/ os059@teol.net
JU OŠ "Sveti Vasilije Ostroški" Trebinje Trebinje Gorička br. 19 059/285-155 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://www.ossvo.edu.ba/ os168@teol.net
JU OŠ "Sveti Sava" Doboj Doboj Stevana Sinđelića br. 10 053/203-670 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://svetisavadoboj.com/ os112@teol.net
JU OŠ "Sveti Sava" Dubrave Gradiška Dubrave 051/860-551 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje os197@gradiska.com
JU OŠ "Sveti Sava" Kozarska Dubica Kozarska Dubica Dositejeva bb 052/416-332 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://os-svetisava.com/ os031@teol.net
JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina Bijeljina Semberskih ratara br. 1 055/210-781 medicinski tehničar zdravstvo http://www.pmskola.org/ srdjana.krsmanovic@gmail.com
JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina Bijeljina Semberskih ratara br. 1 055/210-781 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.pmskola.org/ srdjana.krsmanovic@gmail.com
JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina Bijeljina Semberskih ratara br. 1 055/210-781 mesar poljoprivreda i prerada hrane http://www.pmskola.org/ srdjana.krsmanovic@gmail.com
JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina Bijeljina Semberskih ratara br. 1 055/210-781 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.pmskola.org/ srdjana.krsmanovic@gmail.com
JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina Bijeljina Semberskih ratara br. 1 055/210-781 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.pmskola.org/ srdjana.krsmanovic@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 cvjećar - vrtlar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 voćar - vinogradar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 farmer poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 mesar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 prerađivač mlijeka poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 prehrambeni prerađivač poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 veterinarski tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 prehrambeni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. za poslove vinara i vinogradara osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. za poslove voćara osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. proizvođača rasada povrća i cvijeća osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. za poslove pčelara osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. sakupljača gljiva osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU Poljoprivredna škola Banja Luka Banja Luka Knjaza Miloša 9 051/329-521 p.o. sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva osposobljavanje http://www.poljskolabl.rs.ba poljbojan@gmail.com
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. za poslove voćara osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. za poslove pčelara osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. proizvođača rasada povrća i cvijeća osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 voćar - vinogradar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 cvjećar - vrtlar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. za obavljanje poslova proizvodnje sira osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA Prijedor Nikole Pašića br. 4 052/211-209 p.o. sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva osposobljavanje http://www.poljpd.org/ ss31@skolers.org
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 poslovni sekretar ekonomija pravo i trgovina http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 vozač motornih vozila saobraćaj http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 električar elektrotehnika http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 frizer ostale djelatnosti http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 tehničar računarstva elektrotehnika http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. alatničara osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za bravara osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za modelara obuće osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za izradu gornjih dijelova obuće osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Radnički univerzitet Banja Luka Banja Luka Grčka 4 051/215-076 p.o. za CNC programera osposobljavanje http://radnickiuniverzitet.com radnickiuniverzitet@teol.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 električar elektrotehnika http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Saobraćajna i elektro škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-872 tehničar željezničkog saobraćaja saobraćaj http://www.ses-doboj.tk ssrs42do@inecco.net
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 prehrambeni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 konobar ugostiteljstvo i turizam http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška Gradiška Vidovdanska bb 051/813-385 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://ssts.gradiska.com/ ss17@skolers.org
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 električar elektrotehnika http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 elektroničar mehaničar elektrotehnika http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 frizer ostale djelatnosti http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "28. juni" Istočno Sarajevo Stefana Nemanje 10 057/342-523 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/ oo.ss28juni@gmail.com
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 stolar šumarstvo i obrada drveta http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za lakirera osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za bravara osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Nikola Tesla" Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/410-680 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://www.msntesla.info/ ts44@teol.net
JU Srednja škola "Čelinac" Čelinac Vojvode Mišića br. 19 051/551-061 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo ssrs18cl@inecco.net
JU Srednja škola "Čelinac" Čelinac Vojvode Mišića br. 19 051/551-061 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina ssrs18cl@inecco.net
JU Srednja škola "Čelinac" Čelinac Vojvode Mišića br. 19 051/551-061 automehaničar mašinstvo i obrada metala ssrs18cl@inecco.net
JU Srednja škola "Čelinac" Čelinac Vojvode Mišića br. 19 051/551-061 instalater mašinstvo i obrada metala ssrs18cl@inecco.net
JU Srednja škola "Čelinac" Čelinac Vojvode Mišića br. 19 051/551-061 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam ssrs18cl@inecco.net
JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća Bileća Vladimira Gaćinovića 1 059-370-053 mesar poljoprivreda i prerada hrane sscgkbil@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća Bileća Vladimira Gaćinovića 1 059-370-053 prerađivač mlijeka poljoprivreda i prerada hrane sscgkbil@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća Bileća Vladimira Gaćinovića 1 059-370-053 pekar poljoprivreda i prerada hrane sscgkbil@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Golub Kureš" Bileća Bileća Vladimira Gaćinovića 1 059-370-053 p.o. za šivača osposobljavanje sscgkbil@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Lazar Đukić" Ribnik Ribnik Rade Jovanića 39 050/431-213 električar elektrotehnika http://www.sclazardjukic.rs.ba/ ssrs24ri@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Lazar Đukić" Ribnik Ribnik Rade Jovanića 39 050/431-213 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.sclazardjukic.rs.ba/ ssrs24ri@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Lazar Đukić" Ribnik Ribnik Rade Jovanića 39 050/431-213 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.sclazardjukic.rs.ba/ ssrs24ri@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Lazar Đukić" Ribnik Ribnik Rade Jovanića 39 050/431-213 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://www.sclazardjukic.rs.ba/ ssrs24ri@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Brod Brod Kralja Petra I Oslobodioca bb 053/610-094 hemijski operater hemija nemetali i grafičarstvo http://www.nikolateslabrod.org ssrs47sb@inecco.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Brod Brod Kralja Petra I Oslobodioca bb 053/610-094 hemijski tehničar hemija nemetali i grafičarstvo http://www.nikolateslabrod.org ssrs47sb@inecco.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kotor Varoš Kotor Varoš Nikole Tesle bb 051/785-008 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina sc.kvaros@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kotor Varoš Kotor Varoš Nikole Tesle bb 051/785-008 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala sc.kvaros@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kotor Varoš Kotor Varoš Nikole Tesle bb 051/785-008 p.o. za šivača osposobljavanje sc.kvaros@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kotor Varoš Kotor Varoš Nikole Tesle bb 051/785-008 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje sc.kvaros@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Kotor Varoš Kotor Varoš Nikole Tesle bb 051/785-008 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje sc.kvaros@teol.net
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 bravar mašinstvo i obrada metala gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 varilac mašinstvo i obrada metala gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Pero Slijepčević" Gacko Gacko Solunskih dobrovoljaca 24 059/472-933 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala gimgacko@yahoo.com
JU Srednjoškolski centar "Đuro Radmanović" Novi Grad Novi Grad Dositeja Obradovića 4 052/751-230 vozač motornih vozila saobraćaj http://ssng.org/ msng@teol.net
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 tehničar računarstva elektrotehnika http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 električar elektrotehnika http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 tapetar- dekorater šumarstvo i obrada drveta http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 stolar šumarstvo i obrada drveta http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 proizvođač primarnih proizvoda od drveta šumarstvo i obrada drveta http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 precizni mehaničar mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 varilac mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 bravar mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 limar mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 mehaničar mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 metalobrusač mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 instalater mašinstvo i obrada metala http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 vozač motornih vozila saobraćaj http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za tapetara osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za lakirera osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski Centar Milutin Milanković - Milići Milići Supač Polje bb 056/741-600 p.o. za bravara osposobljavanje http://sscmmilutin-milici.com/ ss66@skolers.org
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 automehaničar mašinstvo i obrada metala http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 instalater mašinstvo i obrada metala http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 konobar ugostiteljstvo i turizam http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Pale Pale Njegoševa 7 057/223-001 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://sscpale.org/ skolasrednja@gmail.com
JU Srednjoškolski centar Foča Foča Cara Dušana bb 058/210-114 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.sscfoca.comlu.com/ sscfocaoo@teol.net
JU Srednjoškolski centar Foča Foča Cara Dušana bb 058/210-114 medicinski tehničar zdravstvo http://www.sscfoca.comlu.com/ sscfocaoo@teol.net
JU Srednjoškolski centar Foča Foča Cara Dušana bb 058/210-114 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.sscfoca.comlu.com/ sscfocaoo@teol.net
JU Srednjoškolski centar Foča Foča Cara Dušana bb 058/210-114 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://www.sscfoca.comlu.com/ sscfocaoo@teol.net
JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“ Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/430-300 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://www.smsjovanducic.com/index.php?lang=sr ssrs45ts@teol.net
JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“ Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/430-300 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.smsjovanducic.com/index.php?lang=sr ssrs45ts@teol.net
JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“ Teslić Teslić Karađorđeva bb 053/430-300 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.smsjovanducic.com/index.php?lang=sr ssrs45ts@teol.net
JU Stručna i tehnička škola Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-300 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://sitsd.org/ ssrzs.de@teol.net
JU Stručna i tehnička škola Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-300 bravar mašinstvo i obrada metala http://sitsd.org/ ssrzs.de@teol.net
JU Stručna i tehnička škola Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-300 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://sitsd.org/ ssrzs.de@teol.net
JU SŠC "Mihajlo Pupin" Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-175 električar elektrotehnika http://www.gimnazija-derventa.rs.sr/ jovanka.uzd@gmail.com
JU SŠC "Mihajlo Pupin" Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-175 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.gimnazija-derventa.rs.sr/ jovanka.uzd@gmail.com
JU SŠC "Mihajlo Pupin" Derventa Derventa Svetog Save bb 053/333-175 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.gimnazija-derventa.rs.sr/ jovanka.uzd@gmail.com
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 električar elektrotehnika http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 bravar mašinstvo i obrada metala http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina Račanska bb 055/250-386 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://www.tspupin.org/ ss57@skolers.org
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 automehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 instalater mašinstvo i obrada metala http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Banja Luka Banja Luka Đure Daničića br. 2 051/348-202 tehničar ptt saobraćaja saobraćaj http://www.tehnickaskolabl.com/ ssrs07bl@inecco.net
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za CNC programera osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za mehatroničara osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za bravara osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Tehnička škola Gradiška Gradiška Kosovke djevojke 18 051/813-711 p.o. za tapetara osposobljavanje http://www.tehnickagradiska.com/ ss16@skolers.org
JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-836 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ugostiteljska-doboj.info/ ugostiteljska.do@gmail.com
JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj Doboj Cara Dušana br. 18 053/223-836 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.ugostiteljska-doboj.info/ ugostiteljska.do@gmail.com
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 konobar ugostiteljstvo i turizam http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola - Prijedor Prijedor Vuka Karadžića 16 052/211-325 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.ueskolaprijedor.com/ ssrs32pd@inecco.net
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 konobar ugostiteljstvo i turizam http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 poslastičar ugostiteljstvo i turizam http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 44 051/466-204 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://uttsbl.org/ vanredniugostiteljska@gmail.com
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 poslovni sekretar ekonomija pravo i trgovina http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 konobar ugostiteljstvo i turizam http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 poslastičar ugostiteljstvo i turizam http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 medicinski tehničar zdravstvo http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 prehrambeni prerađivač poljoprivreda i prerada hrane http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
JU Centar srednjih škola Trebinje Trebinje Vožda Karađorđa 1 059/270-590 prehrambeni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://centarsrednjihskolatrebinje.org/ ssrs85tr@teol.net
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za CNC programera osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za bravara osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za šivača osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za modelara obuće osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za izradu gornjih dijelova obuće osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske Banja Luka Đure Daničića 1/II 051/226-162 p.o. za kontruktora i modelara ženske i muške odjeće osposobljavanje http://www.komorars.ba/ dragoslavm@komorars.ba
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za mehatroničara osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za bravara osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. alatničara osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za hidrauličara i pneumatičara osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za CNC programera osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Mašinski fakultet - Banja Luka Banja Luka Stepe Stepanovića 71 051/433-001 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://mf.unibl.org/ info@mf.unibl.org
Saobraćajni fakultet Doboj Doboj Ul. Vojvode Mišića 52 053/200-103 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://stfdoboj.net/cir/ saob.fak@teol.net
Socijalno-edukativni centar Banja Luka Dr Mladena Stojanovića br. 6 051/321-600 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.sec.ba info@sec.ba
Socijalno-edukativni centar Banja Luka Dr Mladena Stojanovića br. 6 051/321-600 p.o. za personalnog asistenta za lica sa motoričkim i senzornim oštećenjima osposobljavanje http://www.sec.ba info@sec.ba
Socijalno-edukativni centar Banja Luka Dr Mladena Stojanovića br. 6 051/321-600 p.o. za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama osposobljavanje http://www.sec.ba info@sec.ba
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 izolater – asfalter geodezija i građevinarstvo http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 tesar – polagač obloga geodezija i građevinarstvo http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 poslovni sekretar ekonomija pravo i trgovina http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 rasadničar šumarstvo i obrada drveta http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 kozmetički tehničar ostale djelatnosti http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 bravar mašinstvo i obrada metala http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 limar mašinstvo i obrada metala http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 varilac mašinstvo i obrada metala http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 mehaničar mašinstvo i obrada metala http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 medicinski tehničar zdravstvo http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 tehničar računarstva elektrotehnika http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 vozač motornih vozila saobraćaj http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za lakirera osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za tapetara osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka Banja Luka Despota Stefana Lazarevića bb 051/379-410 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://spskola.com info@spskola.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 medicinski tehničar zdravstvo http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 veterinarski tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "Gaudeamus" Banja Luka Jovana Dučića br. 23a 051/248-337 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.scgaudeamus.com info@scgaudeamus.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 medicinski tehničar zdravstvo http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 zubno – stomatološki tehničar zdravstvo http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 kozmetički tehničar ostale djelatnosti http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 p.u. zubno-stomatoloških tehničara za rad u zubnoj protetici usavršavanje http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
Srednjoškolski centar "GEMIT - APEIRON" Banja Luka Banja Luka Vojvode Pere Krece 13 051/247-980 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://www.apeiron-gemit.org milan.v.stanivuk@apeiron-ssc.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 poslastičar ugostiteljstvo i turizam http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 konobar ugostiteljstvo i turizam http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 rudarski tehničar geologija rudarstvo i metalurgija http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 mehaničar rudarskih mašina geologija rudarstvo i metalurgija http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 rukovalac rudarskom mehanizacijom geologija rudarstvo i metalurgija http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 rudar geologija rudarstvo i metalurgija http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 zidar geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 izolater – asfalter geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 armirač – betonirac geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tesar - polagač obloga geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tehničar računarstva elektrotehnika http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 električar elektrotehnika http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 šumar šumarstvo i obrada drveta http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 automehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 bravar mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 instalater mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 limar mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 metalobrusač mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 monter mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 veterinarski tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 mesar poljoprivreda i prerada hrane http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tehničar ptt saobraćaja saobraćaj http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 frizer ostale djelatnosti http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove molera osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove armirača osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove zidara osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove tesara osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za bravara osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za metalostrugara osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 medicinski tehničar zdravstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 geodetski tehničar geodezija i građevinarstvo http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 autoelektričar elektrotehnika http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 stolar šumarstvo i obrada drveta http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za CNC programera osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove vodoinstalatera osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
UOO Poslovno tehnička škola - Bijeljina Bijeljina Bijeljina, Vršani 1 065/799-961 p.o. za profesionalnog vozača motornog vozila osposobljavanje http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/ poslovnotehnickaskola@gmail.com
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove pekara osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. proizvođača rasada povrća i cvijeća osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za šivača osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove molera osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove armirača osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove zidara osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove tesara osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova "Centar za cjeloživotno učenje" Doboj Doboj Nemanjina 6 053/226-237 p.o. za poslove tapetara osposobljavanje europlus@europlus.ba
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 medicinski tehničar zdravstvo http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 bravar mašinstvo i obrada metala http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 zidar geodezija i građevinarstvo http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 frizer ostale djelatnosti http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 hemijski tehničar hemija nemetali i grafičarstvo http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova ``CENTAR ZA OBRAZOVANjE I OBUKU`` Zvornik Zvornik Svetog Save 71A 056/490-624 električar elektrotehnika http://www.obrazovanjezvornik.com/ mirkosav23@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Ambitio" Bijeljina Pavlovića put bb 065/515-675 medicinski tehničar zdravstvo ambitio.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Ambitio" Bijeljina Pavlovića put bb 065/515-675 farmaceutski tehničar zdravstvo ambitio.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Ambitio" Bijeljina Pavlovića put bb 065/515-675 zubno – stomatološki tehničar zdravstvo ambitio.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 trgovac ekonomija pravo i trgovina zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 farmaceutski tehničar zdravstvo zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 fizioterapeutski tehničar zdravstvo zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 medicinski tehničar zdravstvo zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 vozač motornih vozila saobraćaj zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 rudarski tehničar geologija rudarstvo i metalurgija zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 geobušač geologija rudarstvo i metalurgija zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 rukovalac rudarskom mehanizacijom geologija rudarstvo i metalurgija zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 p.o. proizvođača rasada povrća i cvijeća osposobljavanje zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih "Dositej" Bijeljina Bijeljina Srpske dobovoljačke garde br. 6 065/813-668 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje zeljkog.bn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih COM5ENTIO Banja Luka Banja Luka Jevrejska br. 83 051/321-930 p.o. sakupljača gljiva osposobljavanje http://com5entio.com/ info@com5entio.com
Ustanova za obrazovanje odraslih EKO ZNANjE Laktaši Trn, Cara Dušana 84 051/508-555 p.o. sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva osposobljavanje https://sites.google.com/site/ekoznanje/ ekoznanje@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih EKO ZNANjE Laktaši Trn, Cara Dušana 84 051/508-555 p.o. za poslove voćara osposobljavanje https://sites.google.com/site/ekoznanje/ ekoznanje@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih EKO ZNANjE Laktaši Trn, Cara Dušana 84 051/508-555 p.o. za poslove pčelara osposobljavanje https://sites.google.com/site/ekoznanje/ ekoznanje@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 trgovac ekonomija pravo i trgovina www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 medicinski tehničar zdravstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 vozač motornih vozila saobraćaj www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 konobar ugostiteljstvo i turizam www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 kuvar ugostiteljstvo i turizam www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 pekar poljoprivreda i prerada hrane www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 mesar poljoprivreda i prerada hrane www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 zidar geodezija i građevinarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 izolater – asfalter geodezija i građevinarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 armirač – betonirac geodezija i građevinarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica geodezija i građevinarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 tehničar računarstva elektrotehnika www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 tehničar elektroenergetike elektrotehnika www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 električar elektrotehnika www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 automehaničar mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 varilac mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 bravar mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 instalater mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 limar mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 monter mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 precizni mehaničar mašinstvo i obrada metala www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. proizvođača rasada povrća i cvijeća osposobljavanje www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 turistički tehničar ugostiteljstvo i turizam www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 kožar tekstilstvo i kožarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 obućar tekstilstvo i kožarstvo www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 proizvođač primarnih proizvoda od drveta šumarstvo i obrada drveta www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 stolar šumarstvo i obrada drveta www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. za izradu gornjih dijelova obuće osposobljavanje www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. za modelara obuće osposobljavanje www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Ustanova za obrazovanje odraslih OBRAZOVNI CENTAR Bijeljina Bijeljina Miloša Crnjanskog 1/III 055/203-566 p.o. za šivača osposobljavanje www.obrazovnicentar.com obrazovnicentarbn@gmail.com
Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka Banja Luka Jovana Raškovića br. 28 051/214-491 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje http://www.centar-ovrsg.com soskola@inecco.net
Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka Banja Luka Jovana Raškovića br. 28 051/214-491 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.centar-ovrsg.com soskola@inecco.net
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 trgovac ekonomija pravo i trgovina http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 kozmetički tehničar ostale djelatnosti http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 frizer ostale djelatnosti http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 ugostiteljsko-kulinarski tehničar ugostiteljstvo i turizam http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 konobar ugostiteljstvo i turizam http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove tesara osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove zidara osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove molera osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove vodoinstalatera osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove armirača osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 automehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 bravar mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 varilac mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 metalobrusač mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 obrađivač metala rezanjem mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 kovač mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 instalater mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 mehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 precizni mehaničar mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 monter mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 limar mašinstvo i obrada metala http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 tehničar elektroenergetike elektrotehnika http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 medicinski tehničar zdravstvo http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za plasteničku proizvodnju osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove dimnjačara osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove pčelara osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. sakupljača samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina Bijeljina Svetog Save br. 26 055/206-342 p.o. za poslove trenera jahanja osposobljavanje http://www.centar-za-obrazovanje.info savicml82@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 automehaničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 bravar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 varilac mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 instalater mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 limar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 mehaničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 monter mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tehničar ptt saobraćaja saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 vozač motornih vozila saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 rudarski tehničar geologija rudarstvo i metalurgija centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 građevinski tehničar geodezija i građevinarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 zidar geodezija i građevinarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 izolater – asfalter geodezija i građevinarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 armirač – betonirac geodezija i građevinarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tesar - polagač obloga geodezija i građevinarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 hemijski tehničar hemija nemetali i grafičarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 prehrambeni tehničar poljoprivreda i prerada hrane centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tekstilni tehničar tekstilstvo i kožarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 krojač tekstilstvo i kožarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 obućar tekstilstvo i kožarstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tehničar elektroenergetike elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tehničar računarstva elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 autoelektričar elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 električar elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 konobar ugostiteljstvo i turizam centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 kuvar ugostiteljstvo i turizam centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove dimnjačara osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove armirača osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za bravara osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove kopaca u rudniku osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za lakirera osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za modelara obuće osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove molera osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za šivača osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove tesara osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove vodoinstalatera osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za poslove zidara osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 medicinski tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 akušersko - ginekološki tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 fizioterapeutski tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 zubno – stomatološki tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 laboratorijsko - sanitarni tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 stolar šumarstvo i obrada drveta centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 pekar poljoprivreda i prerada hrane centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 mesar poljoprivreda i prerada hrane centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik Zvornik Trg Petra I Karađorđevića 1 065/088-888 poslastičar ugostiteljstvo i turizam centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje Vukosavlje Vukosavlje Vukosavlje bb 053/707-085 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje Vukosavlje Vukosavlje Vukosavlje bb 053/707-085 medicinski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje Vukosavlje Vukosavlje Vukosavlje bb 053/707-085 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje Vukosavlje Vukosavlje Vukosavlje bb 053/707-085 kožarski tehničar tekstilstvo i kožarstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje Vukosavlje Vukosavlje Vukosavlje bb 053/707-085 p.o. za izradu gornjih dijelova obuće osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje I. Sarajevo Istočno Sarajevo Ravnogorska 15 057/316-724 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje I. Sarajevo Istočno Sarajevo Ravnogorska 15 057/316-724 medicinski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje I. Sarajevo Istočno Sarajevo Ravnogorska 15 057/316-724 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
ŠZOO "Primus-EDU" - Odjeljenje I. Sarajevo Istočno Sarajevo Ravnogorska 15 057/316-724 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 vozač motornih vozila saobraćaj http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 medicinski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 kuvar ugostiteljstvo i turizam http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 konobar ugostiteljstvo i turizam http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 farmaceutski tehničar zdravstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 pekar poljoprivreda i prerada hrane http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 poljoprivredni tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 veterinarski tehničar poljoprivreda i prerada hrane http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 cvjećar - vrtlar poljoprivreda i prerada hrane http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 voćar - vinogradar poljoprivreda i prerada hrane http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove zidara osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove tesara osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove molera osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove dimnjačara osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove vodoinstalatera osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove armirača osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove pekara osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za stolara namještaja osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za lakirera osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 p.o. za poslove tapetara osposobljavanje http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 tehničar za obradu drveta šumarstvo i obrada drveta http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih "PRIMUS-EDU" Gradiška Gradiška Srpski bedem 95/17 051/816-604 tekstilni tehničar tekstilstvo i kožarstvo http://www.primus-edu.com info@primus-edu.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 medicinski tehničar zdravstvo http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 fizioterapeutski tehničar zdravstvo http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 kožarski tehničar tekstilstvo i kožarstvo http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 obućar tekstilstvo i kožarstvo http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove zidara osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove tesara osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove molera osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove armirača osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove vodoinstalatera osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za poslove dimnjačara osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za zavarivača tig postupkom osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za zavarivača mig-mag postupkom osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka Banja Luka Veljka Mlađenovića 12E 051/456-615 vozač motornih vozila saobraćaj http://optimus.nubl.org/ optimusskola@gmail.com
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča Foča Studentska 5 058/210-007 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje https://www.ues.rs.ba/medicinski-fakultet/ office-mf@ues.rs.ba
JU Škola učenika u privredi Banja Luka Banja Luka Nikole Pašića 11a 051/213-411 p.o. za šivača osposobljavanje http://www.srsksupbl.org ss10@skolers.org
JU Škola učenika u privredi Banja Luka Banja Luka Nikole Pašića 11a 051/213-411 p.o. za izradu gornjih dijelova obuće osposobljavanje http://www.srsksupbl.org ss10@skolers.org
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 medicinski tehničar zdravstvo djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 trgovački tehničar ekonomija pravo i trgovina djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 poslovni sekretar ekonomija pravo i trgovina djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 tehničar računarstva elektrotehnika djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 kozmetički tehničar ostale djelatnosti djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica osposobljavanje djokanovic404@gmail.com
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje Trebinje Trebinjskih brigada 3 066/114-592 p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala osposobljavanje djokanovic404@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 medicinski tehničar zdravstvo centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 ekonomski tehničar ekonomija pravo i trgovina centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 poslovno-pravni tehničar ekonomija pravo i trgovina centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 tehničar računarstva elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 tehničar elektronike elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 tehničar elektroenergetike elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 električar elektrotehnika centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 vozač motornih vozila saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 tehničar drumskog saobraćaja saobraćaj centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 mašinski tehničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 automehaničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 bravar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 varilac mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 instalater mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 limar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 mehaničar mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 monter mašinstvo i obrada metala centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 šumarski tehničar šumarstvo i obrada drveta centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Centar za obrazovanje odraslih Zvornik, PJ Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Hilandarska 30,Lukavica 065/088-888 frizer ostale djelatnosti centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
JU Centar za djecu i omladinu ometenu u razvoju "Budućnost" Derventa Stevana Nemanje br.12 053/333-340 osnovno obrazovanje odraslih osnovno obrazovanje os109@teol.net
JU Centar za djecu i omladinu ometenu u razvoju "Budućnost" Derventa Stevana Nemanje br.12 053/333-340 farmaceutski tehničar zdravstvo os109@teol.net
JU Centar za djecu i omladinu ometenu u razvoju "Budućnost" Derventa Stevana Nemanje br.12 053/333-340 p.o. za šivača osposobljavanje os109@teol.net