Списак организатора који имају тренутно отворен конкурс за занимање пословно-правни техничар

Организатор Град Адреса Телефон Email web
Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука Бања Лука Вељка Млађеновића 12Е 051/456-615 optimusskola@gmail.com http://optimus.nubl.org/